czwartek, 21 października 2010

Dom Wspomnień, Alina Szymczyk

 
Posted by Picasa
Dom Wspomnień, Alina Szymczyk, Zagnańsk-Chicago 2010, Biblioteka Świętokrzyska 277

Wiersze zebrane w powyższym tomiku opowiadają o pozostawionym kra¬ju, o najdroższym miejscu, które na ziemi zaznaczył Bóg. Mówią o ludziach i ich Stwórcy, o Polsce, która ginie w oczach narodu. Opowiadają o ci꿬kim życiu emigranta; jego wzlotach i upadkach. Na takie słowa stać jedynie poetów, którzy z różnych przyczyn znaleźli się daleko od rodzinnych stron. Trudno odnaleźć tęsknotę w ścianach własnego domu. Wielu z nas nie pisałoby wierszy będąc w Polsce. Wszystko ma swoje powody i własny los. Nie będę się wypowiadał o wartościach literackich owego tomiku, wiem jedynie, że są poeci piszący sercem: do takich zdecydowanie należy Alina Szymczyk. To już szósta pozycja książkowa poetki i myślę, że nie ostatnia. Jest to zupełnie inna poezja, poszukująca nowego stylu, odmienna od tradycyjnej i wnosząca wiele nowatorstwa. Alina Szymczyk wiele uwagi poświęca człowiekowi, który zaraz po Bogu jest najważniejszą istotą na ziemi. Kłania się ofiarom Katynia i ubolewa nad losem własnego kraju. Pieści słowem Lubelszczyznę i rozsiewa woń tamtejszych kwiatów. Upaja się zapachem łąki i szumem wiatru, który zamieszkał w gałęziach lubelskich drzew. Portretuje stary dom i płot przechodzący na emeryturę. Wspomina Ojca i Matkę, wmalowanych w tło tamtej ziemi. Już dzisiaj dziękuje Bogu za szczęśliwy powrót do Ojczyzny. Mieć wspomnienia, to jakby żyć podwójnie, jakby czerpać z kilku źródeł naraz. Cóż warty kraj bez historii, człowiek bez marzeń i wspomnień. Kiedy się ma wspomnienia, ma się tę młodość i sposobność powrotu. Filozofia życia jest nieskończona, a jej głębokość sięga poziomu Rowów Mariańskich. Odpowiada nam na wszystkie niemal pytania, mówi o życiu każde¬go z nas. „Kiedy filozof odpowiada, przestajemy rozumieć, o co pytaliśmy".
Nie wszyscy wiemy, że wiersz jest odzwierciedleniem duszy poety, by do niej zajrzeć wystarczy przeczytać choćby jeden wiersz. Każdy tomik, to kilka czy kilkanaście wyrwanych lat z życia człowieka. Dlatego poeci są inni, że potrafią się dzielić własnym losem, powiedzieć to, co inni przykrywają milczeniem.
Życie człowieka płynie wyznaczonym torem; raz każe się śmiać, drugi, płakać każe. Jeśli potrafisz iść przez życie bez zaznawania bólu, to prawdopodobnie jeszcze się nie urodziłeś. Wszystko to jest poezją, wszak całe życie jest pisanym wierszem -jedynie Bóg wie, ile będzie liczył strof.
Władysław Panasiuk

Dom wspomnień

Stary drewniany Dom w sadzie, zapada się w ziemię
Jabłonie, czereśnie, uschły z tęsknoty za ojcem
zwiędły kwiaty w ogrodzie, kiedy matka odeszła
na drugą stronę światła - płot poszedł na emeryturę.

Jaśminy zapachem czerwca, przyciągały sąsiadów
- jak druhny weselne, stroiły sad
wtedy było najpiękniej - Dom kwitł szczęściem

Kiedy żyli rodzice, Dom tryskał radością ciepła
- otoczony leszczynami, jesienią rozdawał orzechy
Jabłoń rodziła jabłka, śliwy, grusze, chyliły ku ziemi
gałęzie z dojrzałymi owocami

Dziś nowy Dom, z cegły góruje, nad resztkami sadu
cisza wymowna śpi w leszczynach, skrzypi żuraw przy studni
rzadko nabiera do wiadra wody i bzy poszły w niepamięć

Tylko na pożółkłej fotografii, młody ułan na koniu
w mundurze Piłsudczyka, dumnie wyprostowany
przypomina Ojca – On nadal żyje
w starym Domu wspomnień

Jezus Największy Terapeuta Wszech Czasów. Psychologiczne przesłanie Ewangelii, Mark W. Baker

 
Posted by Picasa
Jezus, Największy Terapeuta Wszech Czasów. Psychologiczne przesłanie Ewangelii, Mark W. Baker, przełożyła Aleksandra Wolnicka, Wydawnictwo Czarna Owca, Warszawa 2010.

Na temat nauk Jezusa napisano wiele książek. Większości z nas nie jest obca tradycyjna interpre¬tacja jego słów, chciałbym jednak rzucić nowe światło na ich odwieczną mądrość. Analiza współczesnych teorii psychoanalitycznych umożliwiła mi spojrzenie pod innym kątem na naukę Jezusa i wzbogaciła życie moje oraz moich pacjentów. Odkryłem, że najnowsze osiągnięcia psychologii nie tylko nie kłócą się z prze¬słaniem Jezusa, lecz czynią je wręcz--bardziej zrozumia¬łym, pełnym psychologicznej głębi, której wcześniej nie dostrzegałem. Książka ta rzuca świeże spojrzenie na dobrze znane przypowieści, pozwalając w świetle współczesnej myśli psychologicznej czerpać nową mądrość ze słów Jezusa.
Ze wstępu dr. Marka W. Bakera

Dr Mark W. Baker jest dyrektorem znanego centrum terapeutycznego La Vie Counseling w Pasadenie, prowadzi też własną praktykę w Santa Monica. Jest cenionym prelegentem, występującym z wykładami w kościołach, na wyższych uczelniach oraz podczas konferencji psychologicznych.

Spis treści
Podziękowania 9
Wykaz skrótów 10
Wprowadzenie 11
Część I
ZROZUMIEĆ LUDZI
Rozdział I - Zrozumieć, jak ludzie myślą 16
1. Dlaczego Jezus posługiwał się przypowieściami 18
2. Jak dostrzec prawdę 20
3. Dlaczego staramy się być obiektywni 22
4. Można się mylić w dobrej wierze 24
5. Nie potępiaj tego, czego nie rozumiesz 26
6. Wolność od potępiania samego siebie 29
7. Dlaczego wyciągamy pochopne wnioski 32
8. Pokora współczesnej nauki 33
9. Prawda nie jest względna 35

10. Pokora nie jest tym samym co pasywność 38
11. Dlaczego terapeuci muszą być pokorni 40
12. Jezus jako terapeuta 42
13. Zrozumieć, jak ludzie myślą 45
Rozdział II - Zrozumieć innych: dobrzy czy źli 46
1. Czy Jezus uważał ludzi za złych z natury 48
2. Problem z koncentrowaniem się na ludziach jako złych
z natury 51
3. Czy ludzie są z natury dobrzy 54
4. Czy Jezus uważał ludzi za dobrych z natury 56
5. Problem z koncentrowaniem się na ludziach jako dobrych
z natury 58
6. Ludzie przede wszystkim tworzą więzi 61
7. Wizerunek Boga na ziemi 65
8. Błędna interpretacja sensu życia Jezusa 68
9. Powrót do raju 70
10. Zrozumieć innych: dobrzy czy źli 72
Rozdział III - Zrozumieć rozwój 73
1. Gdy świadomość jest źródiem rozwoju 74
2. Gdy rozwój jest źródłem świadomości 76
3. Zawzięty umysł ma zawzięte serce 78
4. Dlaczego ludzie nie potrafią się zmienić 80
5. Przestać żyć przeszłością 82
6. W jaki sposób ludzie się rozwijają 84
7. Musisz tego chcieć 87
8. Czasami nie można wrócić do domu 89
9. Rozwój to praca 91
10. Zrozumieć rozwój 94
Rozdział IV - Zrozumieć grzech i psychopatologie 95
1. Patologia egoizmu 96
2. Zdrowie i zbawienie to ukierunkowanie się na innych 99
3. Rola pokuty w terapii 102
4. Prawdziwe i fałszywe poczucie winy 105
5. Gdybyśmy wszyscy byli doskonali, któż by grzeszył 108
6. Gdy mieć rację znaczy grzeszyć 111
7. Czy zaparcie się samego siebie to przejaw duchowej
dojrzałości, czy raczej nieprawidłowo funkcjonującej
psychiki 113
8. Grzech jest osobistym problemem 116
9. Kto idzie do piekła 118

10. Zbawienie i psychoterapia 120
11. Zrozumieć grzech i psychopatologie 122
Rozdział V - Zrozumieć religię 124
1. Rytuały religijne 125
2. Im dalej, tym gorzej 127
3. Dlaczego Freud krytykował fundamentalizm religijny .... 129
4. Jak Jezus postrzegał sztywność religii 132
5. Kłopoty ze sztywnością religijną 134
6. Konserwatywny fundamentalista 137
7. Liberalny fundamentalista 139
8. Cel religii 141
9. Cel zasad religijnych 143

10. Tajemnica sensownego życia 146
11. Zrozumieć religię 148
Rozdział VI - Zrozumieć uzależnienie 150
1. Uzależnienie i bałwochwalstwo 152
2. To przeklęte myślenie 154
3. Problem z narkotykami 156
4. Narkotyki nie pomogą ci dojrzeć 160
5. Uzależnienie od seksu 163
6. Uzależnienie od religii 165
7. Czy można się uzależnić od terapii 168
8. Posiadanie potrzeb nie uzależnia cię od innych 171
9. Jak odnaleźć spokój ducha 174

10. Nie możesz sam siebie uleczyć 177
11. Lekarstwem jest miłość 180
12. Dlaczego Bóg nie toleruje bałwochwalstwa 183
13. Zrozumieć uzależnienie 186
Część II
POZNAĆ SAMEGO SIEBIE
Rozdział VII - Poznać swoje uczucia 188
1. Bądź jak dziecko, ale nie bądź dziecinny 189
2. Rola uczuć w rozwoju człowieka 191
3. Rola uczuć w naszych kontaktach z innymi 194
4. Jak przetrwać cierpienie 197
5. Dlaczego cierpienie rodzi traumę 200
6. Ludzie są racjonalizującymi zwierzętami 203
7. Granice logicznego rozumowania 205
8. Dlaczego robimy to, co robimy 207
9. Inteligencja emocjonalna 210
10. Poznać swoje uczucia 212
Rozdział VIII - Poznać swoją podświadomość 213
1. Żyjemy dzięki wierze, nie dzięki wzrokowi 214
2. Jesteśmy niewolnikami swoich przyzwyczajeń 216
3. Nie bądź tak pewny siebie 219
4. Przecież zawsze robiliśmy to w ten sposób! 221
5. Lekarstwo pochodzi z wnętrza 223
6. To, o czym nie wiesz, może cię zranić 225
7. Pamięć to nie to samo co rzeczywistość 227
8. Leczenie nienawiści 229
9. Historia się powtarza, chyba że 233
10. Poznać swoją podświadomość 235
Rozdział IX - Poznać duchową pełnię 237
1. Wojna psychologii z religią 238
2. Gdy religia staje się sposobem obrony 240
3. Gdy psychologia staje się sposobem obrony 243
4. Jezus głosił miłość, nie zasady 244
5. Zachęta 247
6. Bezpieczeństwo 249
7. Nie jesteś sam 251
8. Być kochanym za to, kim się jest 253
9. Misja Jezusa a psychologia 255

10. Przebaczenie i uzdrowienie 258
11. Poznać duchową pełnię 261
Rozdział X - Poznać swoją wewnętrzną moc 262
1. Definicja wewnętrznej mocy 264
2. Moc indywidualnego poznania 266
3. Moc empatii 269
4. Moc współczucia 271
5. Moc identyfikowania się z innymi 273
6. Ludzie czy polityka 275
7. Moc zdrowej samooceny 277
8. Różnica między pewnością siebie a arogancją 279
9. Cena wewnętrznej mocy 282
10. Poznać swoją wewnętrzną moc 283
Rozdział XI - Poznać swoje duchowe „ja" 285
1. Prawość 286
2. Tylko grzesznicy mogą być prawi 290
3. Fałszywe poczucie własnej prawości 294
4. Mit indywidualizmu 297
5. Nie jesteś bogiem 299
6. Klucz do naszego duchowego „ja" 302
7. Miłość własna 304
8. Skupienie się na swoim „ja" to nie to samo co egoizm .... 307
9. Poznać swoje duchowe „ja" 310
Zakończenie 311

Historia Różańca, Mirosław Laszczak; Róża i Różaniec

 
Posted by Picasa

Historia Różańca, Mirosław Laszczak, Wydawnictwo WAM, Kraków 2006

Różaniec.
Jaka to moc tkwi w tych niewielkich paciorkach, że sięgamy po nie szczególnie w chwilach trudnych dla nas, aby w medytacyjnej wędrówce po kolejnych tajemnicach z życia Jezusa i Maryi szukać uspokojenia, wypraszać najbardziej potrzebne nam i światu łaski, w Maryi znajdować orędowniczkę spraw pozornie beznadziejnych. Modlitwa to „przedziwna w swej prosto¬cie i głębi zarazem" -jak mówił o niej „Papież różańca" Jan Paweł II. Czy wiemy jednak coś więcej o genezie, historii i znaczeniu modlitwy różańcowej w życiu Kościoła i naszym osobistym? Autor tej ciekawej książki zaprasza nas w podróż śladami tych, którzy przyczynili się do ukształtowania modlitwy różańcowej i jej rozpowszechnienia w świecie. Znajomość wydarzeń, które kształtowały różaniec, jak również wiedza o jego wpływie na losy pojedynczych osób - i całych narodów Jan Paweł II. Czy wiemy jednak coś więcej o genezie, historii i znaczeniu modlitwy różańcowej w życiu Kościoła i naszym osobistym? Autor tej ciekawej książki zaprasza nas w podróż śladami tych, którzy przyczynili się do ukształtowania modlitwy różańcowej i jej rozpowszechnienia w świecie. Znajomość wydarzeń, które kształtowały różaniec, jak również wiedza o jego wpływie na losy pojedynczych osób - i całych narodów przybliży Czytelnikowi samą modlitwę i sprzyjać będzie jej głębszemu przeżywaniu.

SPIS TREŚCI
WSTĘP 5
Rozdział I
RÓŻA I RÓŻANIEC 7
Rozdział II
U POCZĄTKÓW MODLITWY MARYJNEJ 24
Rozdział III
WIEK XII XII - SUKCES KULTU MARYJNEGO 56
Rozdział IV
WIEK XIII - PSAŁTERZE MARYJNE I ŚW. DOMINIK 77
Rozdział V
TRUDNE CZASY, WIELKIE PROBLEMY - XIV I XV WIEK.
SFORMUŁOWANIE MODLITWY RÓŻAŃCA 98
Rozdział VI
RÓŻANIEC W CZASACH REFORMACJI 139
Rozdział VII
ODKRYWANIE GŁĘBI RÓŻAŃCA - XVIII WIEK 172
Rozdział VIII
WIEK XIX - CZAS WIELKICH OBJAWIEŃ 191
Rozdział IX
RÓŻANIEC W CZASACH TOTALITARYZMU
I JAKO MODLITWA WPROWADZAJĄCA W XXI WIEK 215
ZAKOŃCZENIE 257
BIBLIOGRAFIA..,.,,.,...., .....259